LUMBUI d.o.o.– kupnja u Internet trgovini www.mirisprirode.com

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) robe ponuđene na ovim stranicama je LUMBUI d.o.o. Ulica grada Wirgesa 10, 10430 Samobor, a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Sve cijene su izražene u kunama i uključuju PDV.

Sve cijene na na web www.mirisprirode.com izražene su u kunama s uključenim PDV-om. Pri kupnji vrijede cijene na dan narudžbe, odnosno sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile po izradi ponude odnosno u trenutku narudžbe. Cijene su važeće do obrade novog cjenika.

Navedene cijene vrijede samo za web shop na www.mirisprirode.com i ne moraju biti identične kao na prodajnim mjestima robe Lumbui d.o.o. u Republici Hrvatskoj.

Lumbui je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Lumbui je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popuste i akcije.

REGISTRACIJA

Kupac može ili ne mora biti registriran na www.mirisprirode.com kako bi izvršio kupovinu. Prilikom registracije od Kupca se zahtjeva da se unese e-mail adresu i lozinku.

NARUČIVANJE
Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje isključivo elektronskim obrascem – košarica internet trgovine. Kupac može ili ne mora biti registriran na web stranici Prodavatelja kako bi izvršio narudžbu. Od kupca se međutim zahtjeva da unese kontakt podatke i adrese (vlastitu i dostavnu) kako bi se zaključio proces narudžbe. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a čemu će pismenim putem obavijestiti kupca u roku komuniciranom Kupcu nakon izvršene narudžbe.

PLAĆANJE
Naručene artikle s ili bez troškova dostave, ovisno o iznosu narudžbe, kupac će prodavatelju platiti pouzećem pri primitku paketa kuriskoj službi ili plaćanjem putem virmana.

Naplata narudžbe vrši se tek nakon što je utvrđeno da su naručeni proizvodi raspoloživi u internet trgovini Prodavatelja..

POTVRDA NARUDŽBE

Uvjeti kupnje (Predugovorne obavijesti) koje su u skladu s čl. 67 i 69 Zakona o zaštiti potrošača čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljene Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Prodavatelj o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti Kupca da je ugovor sklopljen.

DOSTAVA ROBE
Dostava robe vrši se ekspresnom dostavom unutar 8 radnih dana od trenutka potvrde raspoloživosti naručenih artikala. Kupac ima pravo prilikom preuzimanja pošiljke odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 20 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Ukoliko Kupac ne podigne pošiljku od dostavljača u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća prodavatelju.

TROŠAK DOSTAVE
Trošak dostave se ne naplaćuje za narudžbe u iznosu od 700,00 kuna ili više. Za dostavu narudžbe manje od 700,00 kuna trošak se naplaćuje u iznosu od 30,00 kuna za grad Zagreb i Zagrebaćku županiju i 30,00 kuna za ostale županije u HR.

 

REKLAMACIJE

LUMBUI je odgovoran za kvalitetu, odnosno stvarne tvorničke greške kupljenih proizvoda na web shopu www.mirisprirode.com

Kupac ima pravo podnijeti reklamaciju u roku u skladu s čl. 400-425 Zakona o obveznim odnosima, od preuzimanja proizvoda.

LUMBUI odgovora za materijalne nedostatke kupljenih proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Obrazac za reklamaciju možete preuzeti na sljedećem LINKU.

PRIGOVORI

Ukoliko kupac ima primjedbe na kupljene proizvode, prema članku 10. Zakona o zaštiti potrošača ima pravo prodavaču uputiti pisani prigovor sa na sljedeći način:

 • poštom na adresu društva Lumbui d.o.o., Ul. Grada Wirgesa 10, 10430 Samobor
 • putem e-mail na info@mirisprirode.com

Pri tome Vas molimo da upišete ime i prezime, adresu, kontakt i opis prigovora. Na Vaš prigovor pismeno ćemo odgovoriti u roku od 14 dana od zaprimanja istog.

ZAMJENA

Pravo na zamjenu robe imaju svi kupci. Zamjena robe moguća je unutar 14 dana od primitka pošiljke. Zamjenu ste dužni zatražiti putem e-maila sa sadržajem “ZAMJENA: BROJ NARUDŽBE” od primitka pošiljke. U e-mailu trebate objasniti želite li proizvod mijenjati za isti proizvod druge veličine ili mirisa, ili za drugi proizvod iz naše ponude. Proizvod potom vraćate na našu adresu unutar 2 radna dana od odobrenog zahtjeva. Kada utvrdimo da je vraćeni proizvod neoštećen i u originalnoj ambalaži, napravit ćemo zamjenu. Ako proizvod mijenjate za proizvod veće vrijednosti najprije ćete trebati uplatiti razliku na naš račun, a ako je manje vrijednosti mi ćemo novac vratiti na Vaš račun. Izravne troškove zamjene robe morate snositi sami.

RASKID UGOVORA I POVRAT

Sukladno čl.72 Zakona ozaštiti potrošača, ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeči razloge za to u roku 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

 • Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
 • Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.
 • Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
 • Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
 • Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
 • Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.
 • Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je kupac robu već preuzeo i odustao od kupnje, preuzetu robu mora vratiti po pisanoj obavijesti prodavaču. Pri povratu proizvodi moraju biti neupotrebljavani i neoštećeni, te obavezno priložiti kopiju originalnog računa te sve zajedno poslati na adresu pošiljatelja.

Lumbui d.o.o.

Ulica grada Wirgesa 10

10430 Samobor

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79. Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas Lumbui d.o.o. posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

Ugovor  se raskida pisanom obavješću o raskidu ugovora na način da se ispuni OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ili putem druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju za raskidom ugovora. Kupac je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti Prodavatelju, putem pošte na adresu sjedišta istoga ili putem e-maila; info@mirisprirode.com

Obrazac možete preuzeti na sljedećem linku.

Ukoliko Kupac podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, potrebno je navesti svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.
Ukoliko kupac šalje obrazac elektroničkim putem, LUMBUI će kupca u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca o primitku. Ukoliko kupac jednostrano raskine Ugovor o kupnji obvezuje se vratiti isporučeni proizvod LUMBUI o svom trošku, na adresu poslovnice LUMBUI d.o.o., Ulica grada Wirgesa 10, 10430 Samobor. LUMBUI je dužan kupcu vratiti novac najkasnije u roku od 14 dana primitka robe.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te  snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko kupac želi može se obratiti Lumbui d.o.o. na info broj; 091 3295 555 ili mail adresu; info@mirisprirode.com  radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane mirisprirode.com. Lumbui d.o.o. poziva kupca da proizvod zapakira u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. Lumbui obavještava kupce da će o umanjenju vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o tome obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda.

OSNOVA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

LUMBUI se obavezuje i jamči da će u svakom konkretnom slučaju Vaše osobne podatke obrađivati savjesno, pošteno, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite u cilju sprečavanja neovlaštenog objavljivanja i zloupotrebe Vaših osobnih podataka, a u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZZOP-om).

LUMBUI neće dostavljati Vaše osobne podatke trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije. Vaši osobni podaci će se obrađivati do opoziva Vašeg pristanka, nakon čega će svi Vaši podaci biti trajno uništeni.

Zavisno od svrhe prikupljanja i obrade osobnih podataka, koja je naprijed bliže opisana, LUMBUI od Vas može tražiti da ostavite sljedeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, e-mail adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj, državu i telefon.

U naprijed navedenim slučajevima LUMBUI prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke isključivo na osnovu Vašeg pristanka.

Osobne podatke ne prikupljamo samim Vašim posjetom naših web stranica, nego tek pri Vašem samostalnom upisu kod predaje narudžbe, registracije za primanje newslettera, ispunjavanja ankete ili slanjem upita putem kontakt forme.

Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka izražavate popunjavanjem posebno predviđenih formulara za usluge ponuđene na web stranici i možete ga opozvati u svakom trenutku na način opisan u daljnjem tekstu.

PRAVA DAVATELJA OSOBNIH PODATAKA U SKLADU SA ZZOP-om

U vezi sa obradom Vaših osobnih podataka imate sljedeća prava: da zahtijevate pristup podacima (uvid, obavijest i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da opozovete pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, odnosno da u svako doba odustanete od dane privole i zatražite prestanak daljnje obrade Vaših podataka, da budete obaviješteni od strane LUMBUI o statusu Vašeg zahtjeva.

Na temelju osobnog zahtjeva imate pravo besplatno dobiti informacije o Vašim osobnim podacima koji su pohranjeni. Osim toga i sukladno čl. 21 Zakona o zaštiti podataka imate pravo usprotiviti se obradi Vaših osobnih podataka u svrhe marketinga.

Kao što je navedeno, prema zakonskim odredbama imate pravo na ispravak, dopunu, onemogućavanje i brisanje tih osobnih podataka, ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama zakona.

Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka možete opozvati u svakom trenutku na jedan od sljedećih načina:

 • slanjem e-mail-a na adresu info@mirisprirode.com ili
 • slanjem pisma na LUMBUI d.o.o., Ul. Grada Wirgesa 10, 10 430 Samobor.

Ukoliko opozovete Vaš pristanak za obradu osobnih podataka LUMBUI je dužan sve Vaše podatke bez odlaganja trajno uništiti, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka opoziva.

U slučaju nedozvoljene obrade osobnih podataka imate pravo pokrenuti odgovarajući postupak protiv LUMBUI pred nadležnim tijelima i u skladu sa važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

Politika privatnosti se odnosi samo na korištenje internet stranica: www.mirisprirode.com  i važi samo za teritorij Republike Hrvatske, te se ne odnosi na linkove koje mogu sadržavati ove web stranice, a koje vode na druge web stranice, i ne važi za teritorije drugih država. LUMBUI nije odgovoran za sadržaj ili Policu privatnosti tih web stranica. Ukoliko saznate da te web stranice pak vode na neke treće web stranice sa neprikladnim sadržajem ili nepovoljnom Policom privatnosti, kontaktirajte nas te ćemo takve linkove otkloniti.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem stranica LUMBUI internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

IZMJENE UVJETA KUPOVINE
LUMBUI d.o.o. zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete kupovine. Svaka izmjena Uvjeta kupovine biti će objavljena na stranicama LUMBUI internet trgovine.

LUMBUI d.o.o.

Nema proizvoda u košarici.